iMunis eDeska

Obec Kouty

Úřední deska – Stav k 19. 2. 2018 03:00:39

Nalezeno 15 záznamů.Poslední změna: 15.2.2018 11:20:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - Oznámení ČEZ Distribuce 25.9.2017 31.3.2018 25.9.2017 dokument PDF (0,9 MB)
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Oznámení Katastrální úřad pro 31.1.2018 3.3.2018 31.1.2018 dokument PDF (481 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Kouty na roky 2018-2020 - Rozp. a hosp. obce Obec Kouty 24.1.2018 31.12.2020 24.1.2018 dokument PDF (3 MB)
Závěrečný účet 2016 - Rozp. a hosp. obce Obec Kouty 19.7.2017 30.6.2018 19.7.2017 neregistrovaný (DOCX) (22 kB)
Veřejné zasedání 19.2.2018 - Konání Zastupitelstva Obec Kouty 7.2.2018 20.2.2018 7.2.2018 dokument PDF (0,7 MB)
Rozpočtové opatření č.9/2017 - Rozp. a hosp. obce Obec Kouty 24.1.2018 28.2.2018 24.1.2018 dokument PDF (1,4 MB)
Výzva k podání nabídky - Výběrová řízení Obec Kouty 31.1.2018 19.2.2018 31.1.2018 11 dokumentů
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2017-2019 - Rozp. a hosp. obce Obec Kouty 20.3.2017 31.12.2019 20.3.2017 dokument PDF (152 kB)
Veřejné zasedání 27.12.2017 - Konání Zastupitelstva Obec Kouty 19.12.2017 28.12.2018 19.12.2017 dokument PDF (452 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Rozp. a hosp. obce Obec Kouty 15.2.2018 31.12.2018 15.2.2018 dokument PDF (406 kB)
Rozpočet na rok 2018 - Rozp. a hosp. obce Obec Kouty 24.1.2018 31.12.2018 24.1.2018 dokument PDF (596 kB)
Veřejné zasedání 27.2.2015 - Konání Zastupitelstva Obec Kouty 20.2.2015   20.2.2015 neregistrovaný (.PDF) (52 kB)
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) - Oznámení Státní pozemkový úřa 8.2.2018 24.2.2018 8.2.2018 dokument PDF (631 kB)
Agenda nedostatečně zapsaných osob v k.ú. Kouty u Poděbrad - Oznámení Úřad pro zastupování 19.4.2017 19.4.2018 19.4.2017 neregistrovaný (XLSX) (11 kB)
Cena vodného a stočného 2018 - Oznámení Vodovody a kanalizac 7.12.2017 31.12.2018 7.12.2017 neregistrovaný (DOCX) (19 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.